Oulun vanhalla puukasarmialueella Intiössä sijaitseva suojeltu ruokalarakennus Artteli oli mittavan peruskorjauksen tarpeessa, kun alkuperäisiä hirsirakenteita oli määrä korjata nykypäivän standardeihin. Sisäpintoja purettaessa vastaan tuli kuitenkin lahoja ja epäpuhtaita hirsiä, joten Arttelin omistava Hengitysliitto joutui arvioimaan tilannetta uudelleen yhdessä Oulun kaupungin rakennusvalvonnan sekä Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa. Lopulta päädyttiin ennallistavaan rakentamiseen, jossa arvokkaan rakennuksen tyyliä ja ulkoasua jäljitellään mahdollisimman tarkasti.

Aikakaudet näkyivät niin hyvässä kuin pahassakin

Arvokasta rakennusta oli vuosikymmenten saatossa korjattu useaan otteeseen kunkin aikakauden menetelmillä, mikä osaltaan johti päätökseen ennallistavasta rakentamisesta: “Puoli taloa oli pätkähirttä ja toinen puoli puurunkoa, joten aikamoinen tilkkutäkki sieltä paljastui”, Rakennusliike Häyrysen työnjohtaja Ari Tuominen kuvailee. Ratkaisu oli myös Hengitysliitolle ainoa varteenotettava vaihtoehto rakenteiden pahojen lahoumien vuoksi: “Pelkkä peruskorjaus olisi ollut meille liian suuri riski paitsi rakennuksen itsensä terveyden kannalta, myös rakennusta käyttävien ihmisten osalta, joten ennallistava rakentaminen oli ainoa vaihtoehto”, Hengitysliiton Artteli-kohteen rakennusvalvoja Sami Juola perustelee. Säilytettävistä rakenteista jäivät jäljelle alkuperäinen graniittisokkeli, jota vahvistettiin sisäpuolelta nykyvaatimusten mukaiseksi betonivalulla, sekä näkyvät kattorakenteet. Uusi hirsirakenne toteutettiin säältä suojattuna painumattomista hirsistä, mutta alkuperäisiä piirustuksia tarkasti seuraten. Perinteistä ulkoasua kunnioitettiin myös ikkunoiden muotoilulla, joka on niin ikään alkuperäisen näköistä, mutta kätkevät sisäänsä modernit ratkaisut muun muassa eristävyyden osalta.

Puhtaus yhtenä tärkeimpänä edellytyksenä

Kuten kuvitella saattaa, Hengitysliiton omistamissa kiinteistöissä sisäilmaan ja rakennusten puhtauteen kiinnitetään erittäin paljon huomiota jo rakennusvaiheessa. Työmaiden puhtausluokituksen tulee täyttää P1-vaatimukset ja materiaalienkin osalta edellytetään korkeinta M1-tasoa. Häyryselle standardit ovat jo entuudestaan tuttuja ja niiden mukaisesti osataan toimia, mutta yhteistyö Hengitysliiton kanssa toimii myös työntekijöiden kouluttamisessa. “Hengitysliitto tarjoaa urakoitsijoille ja heidän työntekijöilleen maksuttomia koulutuksia P1-puhtausluokituksen vaatimuksista ja niiden mukaisista työmaaohjeista, ja niiden vastaanotto on ollut kyllä todella hyvä”, Juola kertoo.

Puhtauteen ja materiaaliturvallisuuteen tähtää myös sääsuojan alla työskentely, mikä estää hirsi- ja kattorakenteiden kastumisen, mutta suojaa myös porottavalta auringolta ja kylmältä tuulelta. Juolan mukaan huputus on yleistymässä, sillä se parantaa puhtauden ja suojauksen lisäksi myös työskentelymukavuutta.

Hirsirakentamisen uusi aikakausi

Artteli oli Rakennusliike Häyrysen Ari Tuomisen mukaan mielenkiintoinen projekti, joka toi mukavaa vaihtelua: “Vaikka isot kerrostalot ovatkin kiehtovia kohteita, hirsirakentaminen ja erityisesti tällainen entisöinti oli kyllä harvinainen ja mielenkiintoinen kokemus. Mukana oli paljon perinnerakentamista vanhan tyylisten kourulistojen, ikkunoiden ja sisäpintojen osalta, joten tämä kyllä jää mieleen mukavana projektina, jossa pääsi tekemään paljon käsityötä”, Tuominen kuvailee. Hirsirakentamista tullaan kuitenkin todennäköisesti kohtaamaan enemmän tulevina vuosina, arvelee Juola. “Hengitysliitolla on tälläkin hetkellä useampi hirsirakenteinen kohde työn alla tai suunnitteluasteella, sillä hirsi on ekologinen ja sisäilmaystävällinen materiaali”, hän perustelee. Vaikka ennallistava hirsirakentaminen olikin molemmille konkareille hieman harvinaisempi lähtökohta, oli kyseessä loppujen lopuksi hyvin tavallinen rakennusprojekti, jossa oli uudisrakentamiseen nähden muutamia erikoisuuksia suunnitelmien ja viimeistelyiden osalta.

Sujuvalla yhteistyöllä haasteet voitetaan

Suojeltua rakennusta korjattaessa – tai tässä tapauksessa ennallistettaessa – mukana on rakennuttajan, rakennusvalvonnan ja urakoitsijan lisäksi myös museo, joka asettaa omat vaatimuksensa rakennuksen hengen ja ulkoasun säilyttämiselle. Yhteistyö eri tahojen välillä oli kuitenkin saumatonta, sillä kaikilla oli sama tahtotila arvokkaan rakennuksen entisen loiston säilyttämiseksi. Tätä mieltä on myös Ari Tuominen: “Hyvällä suunnittelulla ja avoimella kommunikaatiolla ongelmilta vältytään, joten hyvässä yhteisymmärryksessä on saatu rakentaa”, hän kiittelee.

Samoilla linjoilla on myös rakennusvalvoja Juola: “Kyllä täytyy kiittää paitsi Aria, myös koko Rakennusliike Häyrysen organisaatiota. Kaikki hoituu asiallisesti ja sujuvasti, keskustelipa sitten ylimmän johdon tai työmaalla touhuavien kirvesmiesten kanssa, kaikki juttelevat mukavia. Sieltähän se hyvä kokemus juuri lähteekin, tilaajan huomioimisesta.” Häyrysen kanssa ensimmäisen yhteisen projektinsa päätteeksi Juola antaa myös lämpimän suosituksen kumppanista. “Yhteistyö on pelannut kyllä viimeisen päälle, ei ole tarvinnut kulmahampaita näytellä”, Juola naurahtaa.