Sivakka on tunnettu oululainen konserni, jonka yli 8300 vuokra-asunnossa viihtyy suuri määrä oululaisia. Rakennusliike Häyrynen on vuosien varrella toiminut pääurakoitsijana useissa Sivakan uudiskohteissa, kuten vastikään valmistuneessa Valmutien rivitaloyhtiössä Rajakylässä. Häyrysen ja Sivakan välinen yhteistyö on suoranainen malliesimerkki toimivasta kommunikaatiosta ja molemminpuolisesta luottamuksesta.

Pääurakoitsija kantaa vastuunsa

Julkisena toimijana Sivakan uudisrakennuskohteita koskevat paitsi kilpailutukset, myös määrätyt kriteerit pääurakoitsijalle: “Pääurakoitsijaksi kelpaavilla toimijoilla täytyy olla referenssit kunnossa, eli kokemusta vastaavista kohteista jotta heidät hyväksytään kilpailutuskierrokselle. Tietysti myös talouspuolen täytyy olla vakaalla tasolla, jotta urakoitsija pystyy liikevaihtonsa turvin suoriutumaan kyseisen kokoluokan urakasta”, kertoo Sivakan projektipäällikkö Reino Seppänen, joka toimi myös Valmutien kohteen projektipäällikkönä. Sivakan ja Häyrysen yhteisiä rakennuskohteita on Oulun alueella jo useita, joten jo Sivakan sisäiset referenssit puhuvat puolestaan.

Pääurakoitsijan vastuu alkaa työmaan aloituskokouksessa, jossa käydään läpi mm. työmaan turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Valmutiellä, kuten muissakin Rakennusliike Häyrysen toteuttamissa uudisrakennuskohteissa, aikatauluvastuu koko urakasta on pääurakoitsijalla: “Meidän tulee huolehtia siitä, että omat työt ovat valmiit ajallaan, jotta Sivakan hankkimat sivu-urakoitsijat, kuten LVIS-asentajat ja kalusteasentajat pääsevät aloittamaan oman työnsä täsmälleen aikataulujen mukaan”, Rakennusliike Häyrysen työnjohtaja Janne Niva kertoo. Toimiva ja täsmällinen aikataulutus helpottaa myös projektipäällikkö Seppäsen työtä: “Aikataulut eivät ole Häyrysellä pettäneet kertaakaan, joten todella luottavaisin mielin on voitu tehdä yhteistyötä”, Reino Seppänen kiittelee.

Huolellisuus ehkäisee ikäviä yllätyksiä

Isoissa rakennushankkeissa virheet, puutteet suunnitelmissa ja huolimattomuus ilmenevät viivästyksinä, ja viivästykset puolestaan tarkoittavat poikkeuksetta lisäkustannuksia. Tästä johtuen suunnitelmiin ja rakennuskohteeseen perehdytään tarkoin työmaan aloituskokouksessa, jossa usein havaitaan myös mahdolliset muutostarpeet. Näin kävi myös Valmutien aloituskokouksessa, kun maan muotojen vuoksi yhden talon perustan korottaminen oli tarpeen. Janne Nivan mukaan muutokset suunnitelmiin saatiin hoidettua vaivatta: “Aloituskokouksessa työmaalla huomattiin muutostarve ja jo parin päivän kuluttua meillä oli uudet suunnitelmat ja työt päästiin aloittamaan ajallaan.”

Myös rakennusaikaisista yllätyksistä ja muutostarpeista raportointi on pääurakoitsijan vastuulla. Nopea reagointi ja yhteydenpito rakennuttajaan on elintärkeää aikataulussa pysymiseksi, eikä seuraavaan kuukausittaiseen työmaakokoukseen saakka voi odotella. “Signaali tulee käytännössä aina työmaalta, jonka jälkeen me Sivakalla otamme homman haltuun ja hoidamme tarvittavat muutokset mahdollisimman pian. Molemminpuolinen aktiivisuus ja niin sanotusti hyvin öljytty koneisto helpottavat myös muutoksiin sopeutumista ja niihin reagointia”, Sivakan projektipäällikkö Reino Seppänen kuvailee. “Entuudestaan tutun pääurakoitsijan kanssa on luonnollisesti helppo toimia, kun prosessit on opittu jo kauan sitten”, Seppänen jatkaa.

Rakentamisen muutoksissa on pysyttävä mukana

Sekä Sivakka että Rakennusliike Häyrynen ovat toimineet rakennusalalla yli 50 vuoden ajan, joten muutoksia on matkan varrelle mahtunut paljon. Reino Seppänen on ollut Sivakan palveluksessa jo 20 vuotta, joten hän osaa helposti kertoa suurimmat erot menneeseen: “Rakennuksista tehdään nykyään huomattavasti tiiviimpiä ja energiatehokkaampia, ja vanhojakin kunnostetaan. Siihen liittyen rakennusosat, esimerkiksi ikkunat ja ovet, ovat paksumpia ja myös seinävahvuudet ovat kasvaneet. Työmailla on ihan viime vuosinakin tapahtunut kehitystä kosteuden- ja pölynhallinnassa sekä työmaan siisteydessä, mikä on tietysti positiivinen kehityssuunta.”

Myös Janne Niva on huomannut alan kehityksen ja muuttuvat rakennustavat. Valmutiellä rakennusten vesikatot haluttiin tehtävän normaalista poiketen maassa, jonka jälkeen valmiit kattoelementit nostettiin suoraan paikoilleen. “Tämä tehtiin puhtaasti siitä syystä, että pystyttiin minimoimaan rakennusten rungon altistuminen säille, mutta paransi rakennustapa myös työturvallisuutta, kun katolla valjaiden kanssa työskentely väheni. Ja ovathan materiaalitkin huomattavasti lähempänä maassa kuin siellä katolla, joten nosturia tarvittiin työmaalla vähemmän”, Niva selittää.

Yhteisymmärrys kantaa hedelmää

Rakennusprojekteissa rakennuttajan ja urakoitsijan välillä on oltava toimiva kommunikaatio, mutta myös kyky kuunnella. Siitä Sivakan ja Rakennusliike Häyrysen työmaiden vastuumiehet antavat toisilleen kiitosta: “Mitään moitittavaa ei ainakaan tule mieleen”, Rakennusliike Häyrysen työnjohtaja Niva naurahtaa. “Kommunikointi ja yhteistyö ovat kiitettävällä tasolla ja aina on päästy yhteisymmärrykseen siitä, miten projekti toteutetaan ja mitä muutoksia toisinaan vaaditaan”, hän jatkaa.

Samoilla linjoilla on Sivakan projektipäällikkö Seppänen: “Häyrysen kanssa yhteistyö on hyvin mutkatonta ja usein he ovat kilpailutuksissa valikoituneet yhteistyökumppaniksi. On selvästi havaittavissa,että työn jälki on hyvää ja takuuaikana tapahtuvat korjaukset ovat aivan minimaalisia. Laatu on todella hyvää ja huolellista, eikä ikäviä yllätyksiä ole vielä koskaan tullut.”

Rakennusliike Häyrynen toimi pääurakoitsijana Sivakan Rajakylään valmistuneen Valmutie 5:n rivitaloyhtiön rakennushankkeessa. Työ valmistui syyskuussa 2021 ja kiinnostus Sivakan asiakkaiden keskuudessa oli erittäin suurta – asuntohakemuksia lähetettiin Sivakalle monin verroin enemmän kuin vapaita asuntoja oli tarjolla.

https://sivakka.fi/kohteet/valmutie-5/