13.05.2022

Rakennusliike Häyrynen rakentaa Oulun Heinäpäähän uuden Heinätorin päiväkodin. Rakennus sijoittuu Heinätorin koulun tontille.

Rakennuttaja Oulun kaupungin tilapalvelut kertoo sivuillaan seuraavasti:”Maakunnallisesti arvokasta Heinätorin koulun kokonaisuutta täydennettäessä uudisrakennuksesta tulee kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti laadukas.”

Rakentaminen on aloitettu toukokuun alussa ja kohde on valmis kesäkuussa 2023.