07.04.2021

Rakennusliike Häyrynen on aloittanut historiallisen Artteli-salin korjausurakan palauttava korjaustyönä, jossa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon vanhaa ja uutta rakennetaan vanhan ”toisintona”. Työt on aloitettu huhtikuussa ja urakka valmistuu marraskuun lopulla, juuri parahiksi itsenäisyyspäivän juhlaa varten.

Luovi kertoo sivuillaan (https://kasarmi.luovi.fi/historia/) Arttelista ja sen historiasta näin:

”Artteli eli muonituskeskus palveli koko tarkk’ampujapataljoonaa. Jokainen komppania muodosti itsenäisen huoltoyksikön, joten arttelissa oli neljä keittiötä ja neljä varastohuonetta. Rakennuksen keskellä sijaitsi suuri ruokasali ja keittiöt pareittain sen molemmissa päissä. Ruokasalissa mahtui aterioimaan kaksi komppaniaa eli kaksisataa miestä kerrallaan. Lisäksi arttelissa toimi pieni sotilasklubihuone, jossa voitiin viettää vapaa-aikaa kirjoja, sanomalehtiä ja aikakauskirjoja lukien. 1980‒1990 -luvuilla artteli toimi kantahenkilökunnan ruokasalina. Arttelisali ja erityisesti sen kattorakennelmat ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Entisöintitöissä on pystytty säilyttämään hyvin salin alkuperäiset piirteet. Nykyisin juhlasalina toimiva Arttelisali on osa Ravintola Kasarmia ja tällä hetkellä peruskorjauksen alla.”