Haluamme luoda pitkäaikaisen ja hyvän kumppanuussuhteen alihankkijoidemme kanssa. Täältä löydät tietoa ja ohjeita mm. laskutuksesta ja muista käytännön asioista.

Laskutus

Laskutus – verkkolaskutusosoite ja postiosoite: Rakennusliike Häyrynen Oy ottaa laskuja vastaan ensisijaisesti verkkolaskuna. Muistathan laittaa laskuun selkeästi näkyviin kohteen laskutusviitteen.

Verkkolaskutustietomme: 003791152447, Operaattori: Pagero Oy, välittäjän tunnus: 0037 236 09 900

Jos verkkolaskutus ei ole mahdollista, voitte lähettää laskut myös postitse osoitteeseen: Teollisuustie 1, 91100 Ii

Tilaajavastuu

Mikäli alihankkijan tilaajavastuutiedot ovat puutteelliset tai eivät täytä vaatimuksia, voi tilaaja kieltäytyä ostamasta yrityksen palveluja vaikka he olisivat sopimussuhteessa keskenään. Tilaajavastuutietoihin liittyviin kysymyksiin on vastattava viivyttelemättä.

Henkilökortti ja veronumero

Rakennusliike Häyrynen Oy:n työmailla on oltava näkyvillä asianmukaiset henkilökortit, joista käy ilmi työntekijän nimi, työnantaja, syntymäaika ja veronumero. Työmaajohto voi evätä henkilön pääsyn työmaalle, mikäli henkilöltä puuttuu asianmukaiset tunnisteet.

Kulunhallinta

Rakennusliike Häyrynen Oy:n työmailla on käytössä sähköinen kulunhallinta. Alihankkijoilta edellytetään välinettä sähköiseen tunnistautumiseen. Ennen töiden aloittamista tulee olla yhteydessä pääurakoitsijan toimistoon sähköpostitse tai puhelimitse tunnusten saamiseksi kulunhallintajärjestelmään. Kun pääurakoitsija on toimittanut tunnukset alihankkijalleen työntekijätietojen ilmoittamista varten, siirtyy vastuu työntekijöiden ilmoittamisesta työnantajille. Näin ollen työntekijätietojen ilmoittamisen laiminlyönnistä koituvat mahdolliset sanktiot siirtyvät työnantajille.

Aliurakoitsijaohje

 Lisä- ja muutostyöt

Kaikista hyväksyttävistä lisätöistä on tehtävä kirjallinen tarjous. Lisätyöt tulee esittää pääurakoitsijalle rakennuttajan määräämään taloudelliseen loppuselvitykseen mennessä.

Sopimusmenettely

Sopimusasioissa ota yhteyttä toimistollemme sähköpostitse.

Epäselviin asioihin saat apua toimistostamme. Soita numeroon puh. 040 5636 219 tai katso sopiva yhteyshenkilö. Yhteystiedot